Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Grænser

  • Antal øvelser 8
  • Færdigheds- og vidensområder Rettigheder, Personlige grænser, Venskaber
  • Fag / Emne Dansk, Understøttende undervisning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Idræt
  • Målgruppe 4., 5., 6. klasse

Beskrivelse af forløbet

I Uge Sex 2014 har Sex & Samfund valgt at sætte fokus på temaet ”Grænser”. Formålet med skolens seksualundervisning er blandt andet at styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres. Årets tema støtter dig som underviser i at leve op til det formål ved at prioritere klassens arbejde med emner som grænser, relationer, rettigheder og trivsel. For elever i 4.-6. klasse beskæftiger temaet sig med at lære at kunne forholde sig til menneskers forskellige grænser i sociale relationer for eksempel i skolen og i familien samt om adfærd og relationer på internettet.

Forløbets forskellige øvelser lægger op til, at der arbejdes med at udvikle elevernes viden og færdigheder, således at deres kompetencer til at håndtere problematikker og dilemmaer relateret til grænser og overgreb hos sig selv og andre styrkes. Indsatsen på mellemtrinnet skal i tænkes ind i en progression med den, seksualundervisning, der sker både tidligere og senere i skoleforløbet. Har du en 4. eller en 6. klasse, kan du overveje at inddrage øvelser fra forløbet om grænser til henholdsvis indskoling eller udskoling.

Det er væsentligt at inddrage undervisning om grænser i skolens undervisning, fordi denne indsats kan ses som et vigtigt element i relation til forebyggelse af overgreb på børn og unge. Vi ved, at mere end hvert tiende barn i Danmark bliver udsat for seksuelle overgreb i løbet af barndommen. Børn, der enten selv udsættes for vold og overgreb eller overværer dette i de nære relationer, tager skade og kan få både fysiske og psykiske mén resten af livet. Børn og unges brug af sociale fora på internettet udsætter dem desuden potentielt for forskellige typer af grænseoverskridende oplevelser, der stiller krav til deres viden om rettigheder og lovgivning samt deres evner til at håndtere nettets udfordringer. Derfor er det vigtigt at styrke udviklingen af børns kompetencer til at håndtere overgreb og andre typer af krænkelser gennem at øge deres viden om rettigheder, overgreb og krænkelser og ved at styrke deres selvtillid, selvværd, mod og evner til at reagere og bede om hjælp, hvis de selv eller en ven har brug for det.

Heldigvis er det størstedelen af alle børn, der ikke oplever et egentligt overgreb. Men temaet om grænser er vigtigt for alle, for det er relevant at kunne mærke efter, aflæse signaler, sige ja og nej og respektere sig selv og hinanden i alle livets relationer.

Øvelser i forløbet

Dilemmaer om grænser
Forløb: Grænser
Type: Fire hjørner
Tid: 15 minutter
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Dansk, Understøttende undervisning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser, Venskaber
Øvelse
Gør det godt - På net og mobil
Forløb: Grænser
Type: Gruppearbejde
Tid: 3 - 4 lektioner
Målgruppe: 6. klasse
Fag/emner: Dansk, Understøttende undervisning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Rettigheder, Personlige grænser, Venskaber
Øvelse
Hvem må komme tæt på?
Forløb: Grænser
Type: Individuel øvelse
Tid: 30 minutter
Øvelse
Krop og grænser
Forløb: Grænser
Type: Fysisk øvelse
Tid: 30 minutter
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Understøttende undervisning, Idræt, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser
Øvelse
Nettet, mobilen og grænser
Forløb: Grænser
Type: Cases
Tid: 15 minutter
Målgruppe: 6. klasse 5. klasse
Fag/emner: Dansk, Understøttende undervisning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser, Venskaber
Øvelse
Ord, der gør ondt
Forløb: Grænser
Type: Klassesamtale
Tid: 30 minutter
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Understøttende undervisning, Idræt, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser, Venskaber
Øvelse
Retten til privatliv
Forløb: Grænser
Type: Film
Tid: 30 minutter
Målgruppe: 6. klasse
Fag/emner: Dansk, Understøttende undervisning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Rettigheder, Personlige grænser, Venskaber
Øvelse
Retten til kroppen
Forløb: Grænser
Type: Film
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Dansk, Understøttende undervisning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Rettigheder, Personlige grænser
Øvelse
Til materialeoversigt