Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Følelser

  • Antal øvelser 8
  • Færdigheds- og vidensområder Normer og idealer, Følelser, Personlige grænser, Sundhedsfremme
  • Fag / Emne Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Dansk, Idræt, Billedkunst
  • Målgruppe 0., 1., 2., 3. klasse

Beskrivelse af forløbet

Dette forløb handler om følelser og den betydning, følelser har for oplevelsen af sundhed og trivsel. Formålet med forløbet er at udvikle elevernes evner til at genkende, aflæse og reagere på følelser hos sig selv og andre. 

Gennem arbejdet med emnets øvelser kan eleverne lære om forskellige følelser, og hvordan følelser mærkes i kroppen samt udvikle viden om sammenhænge mellem følelser og kropssprog. 

Undervisning med afsæt i materialets øvelser kan således støtte eleverne i at undersøge og italesætte forskellige følelser, som mange af dem har mærket i deres egen krop, eller som de kan genkende hos andre børn eller voksne. Med udgangspunkt i den form for handlingsorienteret undervisning, som præsenteres i forløbets øvelser, kan eleverne ligeledes individuelt og i fællesskab arbejde med at sætte ord på de udfordringer, som følelser kan være en del af samt undersøge forskellige handlemuligheder i forhold til disse. 

I øvelserne er der angivet, hvilket klassetrin de enkelte øvelser er udviklet til. Disse angivelser er vejledende. Det er op til den enkelte underviser at vurdere, hvorvidt øvelsen passer til ens konkrete klasse, eller om der er behov for tilpasninger.

Øvelser i forløbet

Hvilke følelser kender du?
Forløb: Følelser
Type: Brainstorm
Tid: 15 minutter
Målgruppe: 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse
Fag/emner: Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Følelser, Sundhedsfremme
Øvelse
Hvad gør mig glad?
Forløb: Følelser
Type: Prioriteringsøvelse
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Følelser, Personlige grænser, Sundhedsfremme
Øvelse
Hav det godt!
Forløb: Følelser
Type: Individuel øvelse
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Idræt, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Følelser, Sundhedsfremme
Øvelse
Følelser og kropssprog
Forløb: Følelser
Type: Vis og byt
Tid: 45 minutter
Målgruppe: 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling, Idræt, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Følelser, Sundhedsfremme
Øvelse
Følelser på spil
Forløb: Følelser
Type: Brætspil
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Idræt, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Følelser, Personlige grænser, Sundhedsfremme
Øvelse
Forelskelse og kærlighed
Forløb: Følelser
Type: Gruppearbejde
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Følelser, Sundhedsfremme
Øvelse
Små historier om følelser
Forløb: Følelser
Type: Tag stilling
Tid: 10 - 80 minutter
Målgruppe: 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse
Fag/emner: Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Følelser, Personlige grænser, Sundhedsfremme
Øvelse
Hvad gør man så?
Forløb: Følelser
Type: Tegneserieproduktion
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Følelser, Personlige grænser, Sundhedsfremme
Øvelse
Til materialeoversigt