Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Et trygt rum i undervisningen

  • Antal øvelser 6
  • Færdigheds- og vidensområder Normer og idealer, Seksualitet, Personlige grænser, Sundhedsfremme, Pubertet, Venskaber
  • Fag / Emne Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Målgruppe 4., 5., 6. klasse

Beskrivelse af forløbet

Dette forløb handler om et trygt rum i sundheds- og seksualundervisningen. Forløbet er udviklet som et grundforløb til Uge Sex og er tænkt som et fundament for det faglige arbejde med andre forløb, der handler om sundheds- og seksualundervisning. De øvrige grundforløb er ”Normer og idealer”, ”Venskab og forelskelse” og ”Pubertet”. Alle materialerne findes på Underviserportal.dk 

International forskning peger på, at seksualundervisningen skal foregå i et trygt socialt miljø for at gøre en forskel for eleverne. Men for elever på forskellige klassetrin kan seksualundervisningen imidlertid let føles som en utryg situation. Utrygheden kan for eksempel handle om, at eleverne er uvante med at tale om de emner, som undervisningen handler om. De kan også være usikre på, hvad der skal ske, eller hvad der forventes af dem fra underviserens side. Måske har nogle af dem endda oplevelser med i bagagen, der kan være ubehagelige at tale om. Utrygheden kan også handle om relationen til de andre elever i klassen eksempelvis bekymring for, at de andre vil grine af dem på grund af det, de spørger om – eller det, de ved. En utryg ramme kan have den konsekvens, at nogle elever deltager mindre aktivt og for eksempel ikke stiller spørgsmål eller undlader at sige noget højt i timerne. 

Sex & Samfunds evalueringer af Uge Sex peger på, at det har en positiv betydning, at underviseren gør en aktiv indsats for at skabe trygge rammer for eleverne. Ligeledes er det Sex & Samfunds oplevelse, at en sådan indsats bidrager til at fremme sundheds- og seksualundervisningens potentialer i forhold til at øge trivslen generelt for eleverne. 

Sex & Samfund opfordrer til, at man som underviser gør sig sine egne overvejelser over, hvordan man kan arbejde med det trygge rum. I dette forløb findes en række konkrete ideer og øvelser, der kan inspirere til dette arbejde.

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt