Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Digital trivsel

  • Antal øvelser 5
  • Fag / Emne Samfundsfag, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Dansk
  • Målgruppe 10. klasse

Beskrivelse af forløbet

Dette læringsforløb handler om unge og deres rettigheder og trivsel på nettet og sociale medier. Formålet med forløbet er at fremme elevernes trivsel online samt udvikle og styrke elevernes kompetencer, så de bliver i stand til at forholde sig reflekteret, kritisk og handlingsorienteret til det de møder, oplever og gør på nettet og de sociale medier.

Forløbet sætter fokus på, hvordan unges online hverdagsliv påvirker forholdet mellem, hvad der er privat, og hvad der er offentligt, for eksempel når det gælder deling af billeder, grænser, selvfremstilling og skabelse af relationer på de sociale platforme.

Øvelserne i forløbet lægger op til, at eleverne undersøger problemer og dilemmaer online, reflekterer over konkrete online-tematikker i relation til grænser, køn, krop, seksualitet og trivsel samt diskuterer handlemuligheder i forhold til relevante dilemmaer og problemstillinger, de kan møde online.

Øvelserne i forløbet kan sammensættes til et længere læringsforløb, eller der kan udvælges en eller flere øvelser, der anvendes som selvstændige øvelser eller i kombination med øvelser fra de øvrige forløb til 10. klasse.

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt