Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Krop

  • Antal øvelser 6
  • Fag / Emne Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Biologi, Samfundsfag
  • Målgruppe 10. klasse

Beskrivelse af forløbet

Krop fylder meget i unge menneskers liv. Deres egen krop forandres, og de eksponeres hele tiden for normer og idealer for, hvordan en krop skal se ud for eksempel på sociale medier.

Samtidig er der en bevægelse i retning af et mere positivt og mangfoldigt syn på kroppen, som også udfolder sig på sociale medier blandt andet under hashtagget #BoPo (Body Positivism). Det øgede kropsfokus og de stereotype kropsidealer i mediebilledet betyder, at der er et større behov for at sætte fokus på kroppens mangfoldighed i undervisningen.

Dette forløb handler om kroppens anatomi, om kropsglæde og om normer og idealer for kroppen. Formålet med forløbet er at styrke elevernes indsigt i samspillet mellem krop og trivsel, samt udvikle elevernes evne og motivation til at forandre ekskluderende og begrænsende normer og idealer for kroppen.

Med afsæt i undervisningsaktiviteter baseret på film, tekster, dilemmaer og konkrete cases lægges der i forløbet op til, at eleverne tilegner sig viden om kropsidealer og kroppens anatomi samt undersøger og reflekterer over problematikker, dilemmaer og muligheder knyttet til krop, normer, idealer og trivsel.

Øvelserne i forløbet kan sammensættes til et længere læringsforløb, eller der kan udvælges en eller flere øvelser, der anvendes som selvstændige øvelser eller i kombination med øvelser fra de øvrige forløb til 10. klasse.

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt