Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte
Nyt

Grænser

  • Antal øvelser 10
  • Færdigheds- og vidensområder Følelser, Rettigheder, Personlige grænser
  • Fag / Emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Dansk, Understøttende undervisning
  • Målgruppe 4., 5., 6. klasse

Beskrivelse af forløbet

Undervisningsforløbet handler om personlige grænser og grænser i relationer. Formålet med forløbet er at styrke eleverne i at mærke egne og andres grænser og respektere dem.

Til Uge Sex 2019 er udviklet undervisningsforløb til indskoling, mellemtrin, udskoling og 9.-10. klasse. Dette forløb til mellemtrinnet sætter fokus på grænser i relationer med venner og klassekammerater. Hvordan ved man, hvor andres grænser går? Hvad gør man, når nogen synes, noget er sjovt, som andre synes er over grænsen? Hvordan respekterer man hinandens grænser? Det er spørgsmål som disse, aktiviteterne i forløbet kredser om.

Har du en 4. klasse, anbefaler vi, at du også orienterer dig i forløbet til indskolingen, der handler om at kunne give udtryk for egne grænser. Har du en 6. klasse, anbefaler vi, at du også orienterer dig i forløbet til udskolingen, der sætter fokus på grænser i relationer mellem kærester og seksuelle relationer.

Forløbene i deres sammenhæng lægger således op til, at der arbejdes tilbagevendende med temaet om grænser på forskellige klassetrin med henblik på at styrke elevernes kompetencer i forhold til respekten for egne og andres personlige grænser.

Fælles for forløbene er desuden at:

  • de ikke alene omhandler grænsesætning men også om, at det kan være positivt at udfordre sine personlige grænser
  • de lægger op til refleksioner, over hvad man kan gøre, hvis man har overtrådt egne eller andres grænser eller set andre få overskredet deres grænser

Øvelser i forløbet

Nyt
Dilemmaer om grænser
Forløb: Grænser
Type: Fire hjørner
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser
Øvelse
Nyt
Grænser
Forløb: Grænser
Type: Introduktionsøvelse
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser
Øvelse
Nyt
Grænser online
Forløb: Grænser
Type: Gruppearbejde
Tid: 4 - 5 lektioner
Målgruppe: 6. klasse 5. klasse
Fag/emner: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser
Øvelse
Nyt
Hvad har vi lært om grænser?
Forløb: Grænser
Type: Evaluering
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser
Øvelse
Nyt
Instagrim
Forløb: Grænser
Type: Novelle
Tid: 3 - 5 lektioner
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser, Venskaber
Øvelse
Nyt
Krop og grænser
Forløb: Grænser
Type: Fysisk øvelse
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Understøttende undervisning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser
Øvelse
Nyt
Over grænsen
Forløb: Grænser
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Understøttende undervisning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser, Venskaber
Øvelse
Nyt
Privatsnak.dk
Forløb: Grænser
Type: Film
Tid: 3 - 5 lektioner
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser, Venskaber
Øvelse
Nyt
På grænsen
Forløb: Grænser
Type: Cases
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Understøttende undervisning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser
Øvelse
Nyt
Venskab og grænser på nettet
Forløb: Grænser
Type: Film
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 6. klasse 4. klasse 5. klasse
Fag/emner: Understøttende undervisning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Personlige grænser, Venskaber
Øvelse
Til materialeoversigt