Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Hygiejne

  • Antal øvelser 2
  • Færdigheds- og vidensområder Normer og idealer, Seksualitet, Seksuelle rettigheder, Relationer, Personlige grænser, Pubertet, Venskaber
  • Fag / Emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Idræt
  • Målgruppe 4., 5., 6., 7., 8., 9. klasse, Elever med særlige behov

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsmateriale er målrettet børn og unge med særlige behov. Børn og unges særlige behov kan have mange årsager og udtryk. Behovene kan hænge sammen med funktionsnedsættelser, psykosociale udfordringer, adfærds- eller personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, Tourette eller mental udviklingshæmning.

Mange af de elever med særlige behov, vi har mødt gennem årene, er meget optaget af de af vores øvelser, der er mere visuelle, mere konkrete og mere faktuelt orienterede. Eleverne undervises ofte også i mindre grupper, hvorfor øvelser, der er udviklet til en klassestørrelse på 20-30 elever, passer mindre godt til denne gruppe af børn og unge. Undervisningsmaterialet her tager udgangspunkt i Sex & Samfunds tilgang til seksualundervisning, men forløbet er udviklet til specialklasser, hvor elevgruppen er mindre.

Øvelserne i forløbet er ligeledes udviklet med vægt på det visuelle og med vægt på flere konkrete og faktuelt orienterede øvelser. Undervisningsforløbet her er tilsvarende ikke i samme grad som Sex & Samfunds undervisningsforløb til almen området rettet mod specifikke aldersgrupper. Vores erfaring på specialområdet er, at det særligt her er op til underviseren at tilpasse materialet til elevgruppen og vælge hvilket indhold, der er relevant for hvilke elever.

Undervisningsmaterialet er udviklet som en del af projektet ”Til dig”. I ”Til dig” samarbejdes med en række organisationer og institutioner, der repræsenterer en bred erfaring med specialområdet.

 

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt