Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Seksuelle rettigheder online/offline

  • Antal øvelser 12
  • Færdigheds- og vidensområder Seksuelle rettigheder
  • Fag / Emne Dansk, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, IT og medier, Historie
  • Målgruppe 7., 8., 9. klasse

Beskrivelse af forløbet

Dette læringsforløb handler om unges seksuelle rettigheder online og offline. Formålet med forløbet er at styrke elevernes kendskab til deres seksuelle rettigheder samt øge deres evne og motivation til – alene og i fællesskab med andre – at kunne bidrage aktivt til, at unge får opfyldt deres grundlæggende rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet.

Forløbet består af en række undervisningsaktiviteter baseret på film, tekster, dilemmaer og konkrete cases. Forløbet er udviklet som et samlet forløb, men de enkelte aktiviteter kan også benyttes som selvstændige undervisningsaktiviteter, eller udvalgte aktiviteter kan sammensættes til et kortere forløb. Aktiviteterne i forløbet lægger op til, at eleverne undersøger og reflekterer over dilemmaer, ansvar og handlemuligheder i relation til rettigheder om køn, krop og seksualitet. Der lægges særlig vægt på den betydning, de seksuelle rettigheder har, når det handler om at skabe stærke og rummelige offline- og onlinefællesskaber, hvor alle unge har de bedste muligheder for at trives. Forløbet er udviklet som en del af Uge Sex 2017, der sætter fokus på børn og unges rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet.

Digitalisering 

Dette forløb har særligt fokus på digitalisering.  En række af forløbets undervisningsaktiviteter er udviklet i samarbejde med SkoleTube. På SkoleTube er der blandt andet oprettet en ressourcekanal med fotos, der kan benyttes i forbindelse med forløbet.  Læs mere om digitalisering og hvordan du får adgang til ressourcerne på skoletube ved at trykke på linket "digitalisering" i boksen til højre. 

Øvelser i forløbet

Introduktion til seksuelle rettigheder
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Intro til temaet
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuelle rettigheder, Personlige grænser
Øvelse
Hvad er seksuelle rettigheder?
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Artikel
Tid: 2 lektioner
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuelle rettigheder
Øvelse
Hvorfor seksuelle rettigheder?
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Prioriteringsøvelse
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuelle rettigheder, Personlige grænser
Øvelse
Retten til kroppen
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Cases
Tid: 15 minutter
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuelle rettigheder, Personlige grænser
Øvelse
Normer og rettigheder
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Gruppedebat
Tid: 2 lektioner
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Normer og idealer, Seksuelle rettigheder
Øvelse
Rettigheder online
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Dilemmaspil
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuelle rettigheder, Personlige grænser
Øvelse
Billeddeling
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Tag stilling
Tid: 2 - 2 lektioner
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuelle rettigheder, Personlige grænser
Øvelse
Sprog på nettet
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Film
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Normer og idealer, Seksuelle rettigheder, Personlige grænser
Øvelse
God stil på nettet
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Kreativ øvelse
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, IT og medier
Områder: Normer og idealer, Seksuelle rettigheder
Øvelse
Rettigheder historisk
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Projekt
Tid: 2 - 3 lektioner
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Samfundsfag, Historie, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Normer og idealer, Seksuelle rettigheder, Personlige grænser
Øvelse
Rettigheder, pligter, handling
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Prioriteringsøvelse
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuelle rettigheder, Personlige grænser
Øvelse
Rettigheder på film
Forløb: Seksuelle rettigheder online/offline
Type: Film
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Normer og idealer, Seksuelle rettigheder
Øvelse
Til materialeoversigt