Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Ensomhed

  • Antal øvelser 4
  • Færdigheds- og vidensområder Personlige grænser
  • Fag / Emne Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Innovation og entreprenørskab
  • Målgruppe 4., 5., 6. klasse

Beskrivelse af forløbet

Forløbet sætter fokus på hvordan der, med et trivselsfremmende sigte, kan arbejdes med ensomhed i undervisningen. Forløbet tager udgangspunkt i Fælles Mål for dansk, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og kan tilrettelægges som et tværfagligt forløb eller som et forløb i et eller flere af fagene.

5-10 % af børn og unge i Danmark føler sig ensomme. Ensomheden er stigende gennem barndommen og ungdommen. For børn og unge ser ensomhed altså ud til at blive mere udtalt med alderen. Der er flere piger end drenge, der er ensomme. Der er også flere børn og unge fra de laveste socioøkonomiske grupper, der er ensomme. Men ensomhed er en følelse, som de fleste børn på tværs af alle sociale skel, vil opleve i kortere eller længere perioder.

Der findes mange forskellige forklaringer på, hvorfor børn og unge oplever ensomhed. Undersøgelser peger blandet andet på at lavt selvværd, utilstrækkelige sociale relationer, mangel på accept, og relationen til forældre kan have betydning for børn og unges oplevelse af ensomhed. Årsagerne til ensomhed er oftest sammensatte og forskelligartede, ligesom de anledninger, der udløser ensomhed er det. Når ensomhed bliver en vedvarende følelse hos børn og unge, kan ensomheden få alvorlige trivsels- og sundhedsmæssige konsekvenser. På den baggrund er det vigtigt, at trivselsfremmende undervisning inddrager temaet ensomhed og undersøger, hvorfor ensomhed opstår, og hvad man kan gøre som barn eller ung, hvis man oplever ensomhed.

Forløbet er udviklet som en del af projektet Destination trivsel. 5. klasse på Tornhøjskolen har arbejdet med ensomhed i 2016 og bidraget til udviklingen af forløbet.

I Destination trivsel er desuden udviklet følgende undervisningsforløb til mellemtrinnet: Sprog, Krop, Køn og Sociale medier. Der er ligeledes udviklet et baggrundsmateriale om trivselsarbejde på skoleniveau, Destination trivsel på skolen og tre film med forældre, der taler om at tale med deres børn om sprog, ensomhed og sociale medier, se filmene på www.underviserportal.dk.

Undervisningsforløbene i Destination trivsel er udviklet af Sex & Samfund i partnerskab med Danske Skoleelever, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Holstebro Kommune og Aalborg Kommune.

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt