Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Sprog

  • Antal øvelser 5
  • Færdigheds- og vidensområder Normer og idealer, Personlige grænser, Sundhedsfremme, Venskaber
  • Fag / Emne Dansk, Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Historie
  • Målgruppe 4., 5., 6. klasse

Beskrivelse af forløbet

Forløbet sætter fokus på hvordan der, med et trivselsfremmende sigte, kan arbejdes med sprog i undervisningen. Forløbet tager udgangspunkt i Fæl­les Mål for dansk, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervis­ning og familiekundskab og kan tilrettelægges som et tværfagligt forløb eller som et forløb i et eller flere af fagene.

Der er klare sammenhænge mellem sprog og trivsel. Mobning kommer ofte til udtryk gennem sprog og mobbende sprogbrug kan give mistrivsel og gøre børn og unge fysisk syge. Mobbende sprogbrug handler desuden ofte om køn, krop og seksualitet. Ordene ’luder’ og ’bøsserøv’ bruges for eksempel ofte som skældsord i mobbesituationer i skolen. Sprog skaber stemninger, og stem­ninger påvirker kulturen i klassen. Når kulturen i klassen bliver præget af et nedgørende sprog knyttet til køn, krop og seksualitet, skabes der grobund for mistrivsel, mobning og diskrimination. Forløbet her kan bruges i arbejdet med at fremme et inkluderende sprog i klassen og på skolen.

Forløbet er udviklet som en del af projektet Destination trivsel. 5. klasse på Borbjerg skole har arbejdet med sprog i 2016 og bidraget til udviklingen af forløbet.

I Destination trivsel er desuden udviklet følgende undervisningsforløb til mel­lemtrinnet: Ensomhed, Krop, Køn og Sociale medier. Der er ligeledes udviklet et baggrundsmateriale om trivselsarbejde på skoleniveau, Destination trivsel på skolen og tre film med forældre, der taler om at tale med deres børn om sprog, ensomhed og sociale medier, se filmene på www.underviserportal.dk.

Undervisningsforløbene i Destination trivsel er udviklet af Sex & Samfund i partnerskab med Danske Skoleelever, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Holstebro Kommune og Aalborg Kommune.

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt