Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Seksualundervisning i børnehaveklassehøjde

Året i børnehaveklasse handler blandt andet om at opbygge gode relationer mellem eleverne. Børnehaveklassen er afgørende for hvilke normer, der senere bliver dominerende i klassen. Derfor er det centralt at behandle disse emner i uge Sex.

Mange børnehaveklasseledere kan være i tvivl om, om det er for tidligt at introducere seksualundervisning i 0. klasse. Men faktisk er det meget vigtigt, at man tidligt i indskolingen arbejder med emner som trivsel, krop og relationer, siger Anne Wind, projektleder i Sex & Samfund.

- Når jeg møder børnehaveklasseledere, har de nogle gange sagt til mig, at nogle af de emner, som sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) beskæftiger sig med, ikke er relevante i 0. klasse. Men her er det vigtigt at huske på, at vi ved, at klassefællesskabet har stor betydning for elevernes trivsel i forhold til køn, krop og seksualitet, siger hun.

Dette klassefællesskab og disse normer og værdier for fællesskabet udvikler man allerede en forståelse for i børnehaveklassen, forklarer Anne Wind: - Vi kan se, at det senere hen har betydning for trivslen og fællesskabet i klassen. Når eleverne kommer op i de ældre klasser, fylder det meget, om de går i en klasse, hvor der er plads til at skille sig ud, for eksempel i forhold til seksualitet og hvordan ens krop ser ud. Og det betyder meget for trivslen, om de går i en klasse, hvor der er plads til at være pige og dreng på flere måder.

Tidlig introduktion er vigtig for elevernes senere trivsel

I indskolingen arbejder man ikke så meget med køn og seksualitet, men mere med familier. Følelser, grænser og kropssprog er andre undertemaer, man kan tage fat på. Man kan også allerede i børnehaveklassen tage fat på et stort emne som rettigheder, for eksempel retten til selv at bestemme hvem man vil kramme eller krammes af.

Mange lærere kan opleve, at det er svært at snakke om intime situationer i et klasserum, og mange lærere kan måske overse, hvor relevant det er allerede i indskolingen at snakke med børnene om for eksempel intime grænser og kroppe. Men man skal se det som en progression, forklarer Anne Wind, hvor børnene i indskolingen får lagt grundlaget for, at de senere hen bliver gode til at forstå hinandens grænser, og for at eleverne kan tale om grænser og udvikle normer, der er inkluderende.