Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning

Rettigheder på skemaet på FN's Børnerettighedsdag

Mange børn og unge kender ikke deres rettigheder. Brug FN's børnerettighedsdag til at sætte fokus på børn og unges rettigheder.

Skal jeg altid sige ja til et kram – også hvis jeg ikke har lyst? Skal jeg blande mig, hvis nogen taler grimt til mine klassekammerater? Og hvad gør jeg, hvis jeg modtager et nøgenbillede?

Alt for mange børn og unge kender ikke deres egne og andres rettigheder. D. 20. november er FN’s Børnerettighedsdag og en glimrende anledning til at sætte fokus på børn og unges rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet:

På Sex & Samfunds undervisningssite, kan du helt gratis hente undervisningsforløb til alle tre trin om børn og unges rettigheder. 

De 10 seksuelle rettigheder

Alle mennesker har en række grundlæggende rettigheder. Rettighederne er forankret i erklæringer og konventioner, som er vedtaget i FN og Europarådet. På baggrund af disse rettigheder kan man tale om 10 seksuelle rettigheder:

  1. Alle børn og unge har ret til ikke at blive diskrimineret på grund af køn og seksualitet
  2.  Alle børn og unge har ret til medbestemmelse og aktiv deltagelse i samfundet
  3.  Alle børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop
  4.  Alle børn og unge har ret til privatliv
  5.  Alle børn og unge ret til at bestemme over deres køn og seksualitet
  6.  Alle børn og unge har ret til at udtrykke sig om køn og seksualitet  
  7.  Alle børn og unge har ret til sundhedstilbud, der fremmer deres seksuelle sundhed og trivsel
  8.  Alle børn og unge har ret til viden, undervisning og rådgivning om krop, seksualitet og seksuel sundhed
  9.  Alle børn og unge har ret til selv at vælge, om de vil giftes og om de vil have børn – og i så fald hvornår
  10.  Alle børn og unge har ret til, at staten bakker op om, at unge får opfyldt deres seksuelle rettigheder.