Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning

Nye og reviderede materialer til seksualundervisning på specialområdet

"Til dig" er undervisningsmaterialer til seksualundervisning for børn og unge med særlige behov. Forløbene handler blandt andet om, hvordan man kan kende egne og andres grænser, indgå i relationer og lære kroppen bedre at kende.

I Sex & Samfund har vi oplevet mange undervisere give udtryk for mangel på materialer målrettet elever med særlige behov. Derfor har vi i tæt samarbejde med elever, forældre og undervisere på specialområdet udviklet ”Til dig”, som nu udgives i en revideret 2. udgave samt et nyt materiale om sociale medier.

”I vores dialog med disse grupper blev det tydeligt, at de alle havde hver deres bekymring,” siger pædagogisk projektmedarbejder Pernille Ane Egebæk, og fortsætter: ”Forældrene er bekymrede for, om deres barn passer godt på sig selv, underviserne for, om eleverne er grænseoverskridende over for hinanden, og elevernes egne bekymringer går på, hvordan de får en kæreste… eller måske et kys.” På den måde adskiller børn og unge med særlige behov sig ikke fra andre unge, og de har ret til den samme adgang til undervisning i køn, krop, seksualitet og mangfoldighed som alle andre.

Forløbene i ”Til dig” indeholder derfor de samme emner, som man kan finde i mange andre af Sex & Samfunds undervisningsmaterialer. Mange underviserehar ønsket materialer, hvor formen og de didaktiske tilgange tilpasses elevernes behov for mere visuelle og konkrete øvelser, og derfor indeholder ”Til dig” blandt andet mange film og cases. De tager også højde for den større aldersspredning, der er virkeligheden i mange klasser på specialskoler. Men materialerne kan også bruges i grundskoleklasser med elever med særlige behov og på den måde supplere Sex & Samfunds øvrige materialer og understøtte inklusionen.

Materialerne er udviklet i et treårigt projekt og er blevet afprøvet og evalueret på specialskoler i landets fem regioner. ”I evalueringen af undervisningsmaterialerne fik vi meget positiv respons, og det er tydeligt, at materialerne er aktuelle og bidrager til at skabe god dialog om emner, som både elever og undervisere gerne vil have på skoleskemaet,” siger projektmedarbejder Nina Rytter Pedersen, og fortsætter, ”vi fik også mange gode forslag til justeringer, for eksempel hvordan materialerne kunne målrettes elevgruppen  i sprog og udtryk, men også hvilke emner der er behov for mere undervisning i, fx øvelser om sociale medier”. Materialerne udgives nu i en revideret 2. udgave, og der udgives også et helt nyt materiale, der handler om sociale medier. 

Undervisningsmaterialerne ”Til dig” er ligesom alle andre af Sex & Samfunds undervisningsmaterialer udviklet på baggrund af en normkritisk pædagogik og et aktivt læringssyn, og de sigter mod, at eleverne tilegner sig handlekompetence på baggrund af viden og færdigheder vedrørende køn, krop, seksualitet og mangfoldighed.

SAMARBEJDSPARTNERE

Undervisningsmaterialet er udviklet som en del af projektet ”Til dig”. I ”Til dig” samarbejdes med en række organisationer og institutioner, der repræsenterer en bred erfaring med specialområdet. Viden fra disse organisationer og institutioner har inspireret og kvalificeret den specialpædagogisk tilgang i undervisningsmaterialet:

 • Mille Idehen, klinisk sexolog
 • Sammenslutningen af Unge Med Handicap
 • Maria Lincke (Socialt udviklingscenter)
 • Joan Riis (Udviklingshæmmedes Landsforbund
 • Vibeke Denert (Landsforeningen LEV)
 • Heidi Thamestrup (Landsforeningen for autisme)
 • Tanja Molbech (Erhvervsskolen af 2011)
 • Stine Thoustrup Svendsen (Geelsgården)
 • Ditte Pallisgaard Andersen (Den gule flyver)
 • Gry Knudsen, master i sexologi
 • Jonas Paustian Borup (UVM)
 • Tue Sommer, pædagogisk vejleder, master i sexologi og seksualvejleder

"Til dig"-projektet er støttet af den A. P. Møllerske Støttefond.