Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Nye materialer til seksualundervisning på specialområdet

"Til dig" er undervisningsmaterialer til seksualundervisning for børn og unge med særlige behov. Forløbene handler blandt andet om, hvordan man kan kende egne og andres grænser, indgå i relationer og lære kroppen bedre at kende.

I Sex & Samfund har vi oplevet mange lærere, som har givet udtryk for mangel på materialer henvendt til elever med særlige behov. Derfor har vi udviklet de nye materialer ”Til dig” i tæt samarbejde med elever, forældre og lærere på specialområdet.

”I vores dialog med disse grupper blev det tydeligt, at alle var bekymrede, men at de bekymrede sig for forskellige ting,” siger pædagogisk projektmedarbejder Pernille Ane Egebæk, og fortsætter: ”Forældrene er bekymrede for, om deres barn passer godt på sig selv, lærerne for, om eleverne er grænseoverskridende over for hinanden og elevernes egne bekymringer går på, hvordan de får en kæreste eller en partner… eller måske et kys.”

På den måde adskiller børn og unge med særlige behov sig ikke fra alle andre unge, og de har ret til den samme adgang til oplysning og undervisning i køn, krop, seksualitet og mangfoldighed som alle andre. Forløbene i ”Til Dig” indeholder derfor de samme emner, som man kan finde i mange andre af Sex & Samfunds undervisningsmaterialer. Blot er formen og de didaktiske tilgange særligt tilpasset elever med særlige behov.

”Til dig” er udviklet så de tager højde for den virkelighed, der er på specialskoler, hvor der ofte er færre elever i klasserne og større aldersspredning end i andre skoleklasser. Men materialerne kan også bruges i grundskoleklasser med elever med særlige behov og på den måde supplere Sex & Samfunds øvrige materialer og understøtte inklusionen.

I undervisningen af børn med særlige behov udtrykker lærerne, at der ofte er brug for mere visuelle og konkrete øvelser, som benytter sig af et klart og ikke indforstået et sprog. Det er der taget højde for i øvelserne i ”Til dig” som blandt andet indeholder en del film og billedmateriale.

”Sammenligner man de tre ”Til dig”-forløb med vores andre undervisningsmaterialer, vil man opdage, at de er mere orienteret mod konkrete, faktuelle øvelser såsom arbejde med cases. Vi har også lagt mere vægt på at inddrage visuelle udtryk. Vi har for eksempel udviklet en øvelse, hvor eleverne skal arbejde med billeder af børn og unge til at lære om kropssprog og følelser”, siger Pernille Ane Egebæk

Undervisningsmaterialerne ”Til dig” er ligesom alle andre af Sex & Samfunds undervisningsmaterialer udviklet på baggrund af en normkritisk pædagogik og et aktivt læringssyn, og de sigter mod, at eleverne tilegner sig handlekompetence på baggrund af viden og færdigheder vedrørende køn, krop, seksualitet og mangfoldighed.