Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Kæmpe opbakning fra undervisere over hele landet til Uge Sex 2016

Lærere, pædagoger og sundhedsplejersker fra hele landet tilmelder deres elever til undervisningskampagnen Uge Sex 2016 i en sådan en grad, at kampagnen i år tegner til at blive endnu end større end sidste år. 359.126 elever deltog i Uge Sex 2015.

- Uge Sex er alderssvarende undervisning om krop, køn, følelser, relationer, trivsel, grænser, seksualitet og rettigheder til børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi glæder os meget over, at lærere, pædagoger og sundhedsplejersker i så stor stil op bakker om årets Uge Sex-kampagne, lyder det fra generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen.

I år stiller kampagnen skarpt på børn og unges trivsel og adfærd på sociale medier som årets særlig tema.

- Det gør den, fordi børn og unges oplevelser med medier som Snapchat og Instagram er tæt knyttet til deres trivsel. Og det gør den, fordi undervisere helt ned til 2.- 3. klasse efterspørger materialer til undervisning om brug af sociale medier, siger Bjarne B. Christensen

Men der er mere nyt i årets kampagne.

- Vi har skruet kraftigt op på bevægelse i Uge Sex. Med skolereformen skal motion og bevægelse i højere grad integreres i undervisningen, og årets Uge Sex-materialer tilbyder lærerne nye, spændende muligheder for at kombinere sundheds- og seksualundervisning med motion og bevægelse, siger Bjarne B. Christensen.

Trivsel og rummelighed
I en evaluering af Uge Sex 2015 udtrykker lærerne stor tilfredshed med kampagnen. Karakteren 10 var den karakter, som flest lærere gav kampagnen.

Samtidig vurderer lærere i grundskolen, at Uge sex-materialerne bidrager positivt til at skabe trivsel, modvirke mobning og skabe større rummelighed i klassen.

Det er den enkelte underviser, der tilmelder sin klasse til Uge Sex.

Derefter får underviseren adgang til en lang række materialer, film og undervisningsforløb, der skal styrke vedkommende i at tilrettelægge og gennemføre tids- og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning.