Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Hos os siger børnene ikke bøsserøv

Uge Sex ligger lige til højrebenet for skoler, der vil kombinere understøttende undervisning med pædagoger og sundhed- og seksualundervisning, siger pædagog Bettina Laursen.

- Det er rigtig vigtigt, at vi i skolen prioriterer aktiviteter, der støtter fællesskabet i klassen og støtter eleverne i at være gode til at passe på sig selv og hinanden. Derfor er det dejligt, at der med understøttende undervisning nu er skabt et egentlig rum til arbejde med det, siger Bettina Laursen.

Hun har arbejdet 14 år som skolepædagog på Busklundskolen i Silkeborg og er meget begejstret for det nye begreb understøttende undervisning og de nye muligheder for at prioritere arbejdet med elevernes trivsel, som det giver. Hun kalder det ligefrem en guldgrube i forhold til seksualundervisningen.

- Når man ser på de nye, forenklede mål for sundheds- og seksualundervisningen, er der rigtig meget fokus på trivsel. Samtidig er der med reformen kommet mere elastik i forhold til skemalægningen og til at få de timeløse fag ind. Jeg kan kun opfordre til, at skolerne udnytter det og prioriterer seksualundervisningen, siger hun.

Udnyt pædagogernes styrker
På Busklundskolen arbejder børnene i indskolingen to x fem kvarter hver uge med egne mål, trivsel og fællesskab. Det står pædagogerne for. For pædagogerne kan noget, som supplerer lærernes kompetencer:

- Vi har som skolepædagoger et særligt ansvar for klassens liv og klassefællesskabet, og det ligger inden for vores faglighed at arbejde med emner som trivsel, fællesskab, følelser og grænser. Så det gælder da for skolerne bare om at udnytte de nye muligheder og bruge de pædagogiske kompetencer, der er på skolerne til det.

Mangfoldighed og fællesskab
Selv har Bettina Laursen det sidste halvandet år brugt materialer fra sundheds- og seksualundervisnings­kampagnen Uge Sex, som hun kalder 'rigtigt godt bud på et konkret og meget relevant redskab', når der skal arbejdes med det sociale:

- Jeg bruger øvelserne om fx kroppen, hvad har jeg til fælles med andre, mangfoldighed, rettigheder, grænser. Jeg kan godt lide det kontinuerlige i det - at man ikke bare trykker det af i løbet af en ugen, men får taget spørgsmålene, når de er der.

- Hos os hører vi ikke børnene sige fx bøsserøv. Vi får bredt mangfoldigheden ud og vist positive spejlinger på mange områder. Og det giver børnene en stærkere fornemmelse af ikke bare forskellighed, men også fællesskab, siger Bettina Laursen.


Kvalitetssikring af seksualundervisningen i Silkeborg Kommune

  • Buskelundskolen deltager i Silkeborg Kommunes projekt omkring kvalitetssikring af seksualundervisning
  • Bettina Laursen er derfor i gang med at gennemføre et 30 timers kompetenceudviklingskursus i seksualundervisning sammen med skolens sundhedsplejerske og en række af skolens lærere
  • Sex & Samfund varetager uddannelsen
  • 15 skoler fra Silkeborg Kommune deltager i projektet, der er finansieret af Sundhedsstyrelsen som en del af en satspuljebevilling.