Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Dialog i det multietniske klasserum

Nye undervisningsmaterialer om seksualitet, køn, krop og kærlighed, der er målrettet klasser med høj andel af minoritetsetniske unge, sætter fokus på at udfordre sociale normer og forebygge social kontrol i unges liv

Sex & Samfund har med projektet ”Dialog i det multietniske klasserum” udviklet nye undervisningsmaterialer til sundheds- og seksualundervisningen i 8.-9. klasser med en høj andel af minoritetsetniske unge. Undervisningsmaterialerne tager udgangspunkt i film, cases og dilemmaer om seksualitet, køn, krop og kærlighed og sætter særligt fokus på de udfordringer og problemer, der kan være når unge selv vil bestemme over deres krop, deres seksualitet og kæresterelationer. Der er også udviklet et dialogmateriale, der kan bruges til at styrke dialogen med forældre om sundheds- og seksualundervisning i klasser med en høj andel af minoritetsetniske unge.

Formålet med projektet er at udfordre sociale normer omkring køn, seksualitet, krop og relationer og forebygge social kontrol i unges liv. Projektet er støttet af Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestillings Pulje til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet. Sex & Samfund har udviklet undervisningsmaterialerne i dialog og samarbejde med blandt andet Als Research, Etnisk Ung og Sabaah, samt en lang række forskellige aktører, herunder især sundhedsplejersker, lærere, undervisere og eksperter fra især Københavns Kommune og Aarhus Kommune.

Som en del af projektet udbyder Sex & Samfund kompetencekurser for lærere, der ønsker inspiration og redskaber til at skabe dialog med minoritetsetniske unge om emner som køn, krop, seksualitet, relationer og ligestilling. For mere info og tilmelding til kurset se: Sex & Samfunds hjemmeside – kurser for fagfolk.