Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Destination Trivsel: Styrk trivsel og forebyg mobning

Stærke klassefællesskaber, hvor børn trives og lærer godt. Sex & Samfund står bag en ny indsats, der henvender sig til skoler og forældre over hele landet. "Destination Trivsel" skal fremme børn og unges trivsel og læring og forebygge mobning og kan integreres direkte i fagene.

Sex & Samfund har i 2016 lanceret "Destination Trivsel" - en landsdækkende skole- og forældreindsats, der tilbyder 15 nye undervisningsforløb målrettet Fælles Mål for dansk, billedkunst, historie, samfundsfag og idræt.

De 15 undervisningsforløb tager udgangspunkt i fem forskellige temaer: Sprog, Ensomhed, Krop, Sociale medier og Normer og mangfoldighed.

Undervisningsforløbene kan nemt bruges direkte i trivselsarbejdet i forlængelse af årets nationale trivselsmåling. Og da forløbene er målrettet fagundervisningen, kan trivselsindsatsen lægges direkte ind i fagene og børnenes hverdag og ikke blot som en særlig indsats eller enkeltstående temadag.

Mere end faglig læring

Destination Trivsel skal være med til at udvikle, styrke og fremme børns mentale sundhed og trivsel og ruste børn og unge til at have det godt og passe på sig selv og hinanden.

Men indsatsen handler om mere end faglig læring. Destination Trivsel skal også skabe stærkere børnefællesskaber og styrke børn og unges positive selvopfattelse og trivsel. I sidste ende skal indsatsen være med til at reducere mobning blandt børn og unge.

- Ny forskning viser, at vi forebygger mobning og fremmer børns trivsel bedst, når vi har fokus på at styrke børns fællesskaber – ikke når vi fokuserer på det enkelte barn, der mobber eller bliver mobbet, siger Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund.

Læs mere om den faglige baggrund for Destination Trivsel.

Redskaber til skole/hjem-samarbejdet

Med Destination Trivsel får du også redskaber at involvere klassens forældre i trivselsarbejdet. 

Redskaberne består blandt andet af tre film målrettet forældre. Filmene handler om henholdsvis ensomhed, sprogbrug og sociale medier og tilbyder inspiration til, hvad man som forælder kan gøre i forhold til at styrke sit barns trivsel. Filmene kan bruges som oplæg til diskussion fx til et forældremøde på skolen eller til at blive inspireret af derhjemme.

Se filmene og læs mere om forældresamarbejde og Destination Trivsel.

Vi har samlet filmene og information om Destination Trivsel på en særlig side til forældre. Du er velkommen til at henvise klassens forældre til siden, hvis de har spørgsmål omkring jeres arbejde med forløbene og med trivsel generelt.

Et partnerskab om trivsel

Destination Trivsel er udviklet af Sex & Samfund i partnerskab med Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolelederforeningen, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune.

Danmarks Lærerforening har desuden givet sparring på indsatserne.